Evropská unie

Projekt Expanze CSS Dixons Retail II
Projekt je zaměřen na expanzi Centra sdílených služeb naší společnosti. Cílem projektu je rozšíření služeb podpory pro naše klienty. Projekt je výrazně mezinárodně zaměřený a je spolufinancován z fondů EU.

Projekt Expanze IT centra společnosti Dixons Retail
Projekt je zaměřen na rozšíření vývoje webových aplikací – rozšíření stávající e-commerce platformy. Projekt je výrazně mezinárodně zaměřený a je spolufinancován z fondů EU.

Projekt Rozšíření Centre of Excellence v Brně
Projekt je zaměřen na rozšíření Centre of Excellence naší společnosti. Cílem projektu je rozšíření služeb podpory pro naše klienty. Projekt je výrazně mezinárodně zaměřený a je spolufinancován z fondů EU.